Cal é a fórmula do cálculo da pensión de xubilación

Aprende a calcular a pensión que cobrarás cando alcances a xubilación.
Coas reformas das pensións que se produciron nos últimos anos, cada vez son máis os traballadores que comparten a súa preocupación pola pensión que percibirán durante a xubilación. Os cambios na idade legal de xubilación e nos anos de cotización necesarios para recibir o 100 % da pensión pública crearon certa confusión á hora determinar a contía da mesma. Se queres resolver todas as túas dúbidas e coñecer a fórmula do cálculo da pensión de xubilación, segue lendo.
Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Factores a ter en conta sobre a pensión de xubilación

O cálculo das pensións de xubilación depende dunha serie de factores que se viron afectados por cambios na lexislación nos últimos anos. A reforma impulsada pola Lei 27/2011 supón un aumento progresivo da idade de xubilación, do número de anos de cotización requiridos para acadar o 100 % da pensión e do número de anos de cotización que se teñen en conta para calcular a pensión. A reforma culminará en 2027, quedando fixada a idade de xubilación en 67 anos, agás para aqueles que cotizasen polo menos 38 anos e 6 meses, que poderán xubilarse sen penalización aos 65. Así mesmo, outro dos factores que afecta á contía da pensión de xubilación é a base de cotización do traballador. A respecto disto, as bases relevantes son as últimas. En 2019 as computables son as dos últimos 22 anos. En 2022 e anos sucesivos serán as dos últimos 25.

Por outra banda, o réxime de cotización é un factor moi importante, xa que dependendo a cal estea adscrito o traballador, as regras serán diferentes. Para decidir o réxime que resolve a pensión, tense en conta o último réxime cotizado, sempre que as cotizacións do mesmo acrediten todos os requisitos de carencia xenérica e específica. Se este non é o caso, o réxime da pensión decídese en función do réxime que si cumpra con estas condicións, aínda que non sexa o último dende o que se cotiza. Se un traballador cotizou nos réximes xerais e de autónomos, pero ningún destes cumpre cos requisitos esixidos, a pensión recoñécese en función do réxime cun maior número de días cotizados.

Finalmente, é posible que un traballador que cotizase en dous réximes acceda a dúas pensións. Para iso, cómpre cumprir por separado os requisitos de cotización en cada un deles. En caso de non encontrarse en ambos os dous en situación de alta no momento de xubilarse, esixirase que as cotizacións a ambos os dous réximes solapásense durante polo menos 15 anos. En todo caso, se só accedésese a unha pensión, poderán computarse as cotizacións do outro réxime ao que se cotizase.

Como se calcula a pensión de xubilación?

Para calcular a pensión, débense realizar dúas operacións: 

  • Calcular a base reguladora. Esta base é un termo medio das bases de cotización do traballador durante os seus últimos anos. Para o cálculo da base reguladora desestímase a base de cotización do mes do feito causante e a do mes anterior. En 2019, a base reguladora é o cociente que resulta de dividir por 308 as bases de cotización do interesado durante os 264 meses inmediatamente anteriores ao do mes previo ao do feito causante. En 2017 e anos sucesivos, dividiranse por 350 a suma das bases dos 300 meses inmediatamente anteriores ao do mes previo ao do feito causante. É importante ter en conta que as bases de cotización, agás as 24 máis próximas ao feito causante, actualízanse vía IPC. 
  • A pensión final será o resultado de aplicar unha porcentaxe a esta base reguladora, que dependerá do total de anos que se cotizase. O período mínimo de 15 anos que se esixe para acceder á pensión outorga o dereito a percibir o 50 % da base reguladora. En 2019, para acadar o 100 % da base, esíxese cotizar un período mínimo de 35 anos e 6 meses. Dende 2027, acadar a totalidade da base reguladora requirirá cotizar polo menos 37 anos.
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos

Outras consideracións sobre as pensións de xubilación

Aínda que os anteriores son os parámetros xerais, existen certas excepcións. Unha delas é a xubilación anticipada de determinados traballadores aos que non se lles aplica penalización. Por exemplo, no caso de determinados casos de discapacidade ou no caso daqueles cuxos traballos sexan de natureza excepcionalmente penosa, perigosa, tóxica ou insalubre, como mineiros, bombeiros ou traballadores do mar.

Ademais, é importante ter en conta que a Lei 23/2013 supón tamén outro cambio engadido. Previsiblemente a partir do ano 2023, engádese un factor máis á fórmula: o factor de sostibilidade. Esta nova variable axustará a contía das pensións á esperanza de vida, co obxectivo de buscar a equidade na pensión de traballadores que, achegando o mesmo ao sistema, xubílense en momentos distintos. Unha maior esperanza de vida implica, presumiblemente, que a pensión se percibirá durante un maior número de anos, polo que a contía mensual debería verse reducida para compensalo.

Finalmente, o cálculo da pensión de xubilación pode resultar útil para determinar canto débese aforrar para a xubilación e decidir como investir e rendibilizar os aforros. Os plans de pensións son un produto de aforro e investimento deseñado precisamente para garantir ao contratante unha fonte adicional de ingresos para a xubilación. En BBVA, ademais, pomos á túa disposición Future Planner para axudarche a planificar a túa xubilación.

CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?