Quina és la fórmula del càlcul de la pensió de jubilació

Aprèn a calcular la pensió que cobraràs quan arribis a la jubilació.
Amb les reformes de les pensions que s'han produït aquests últims anys, cada cop són més els treballadors que comparteixen la seva preocupació per la pensió que percebran durant la jubilació. Els canvis en l'edat legal de jubilació i en els anys de cotització necessaris per rebre el 100% de la pensió pública han creat una certa confusió a l'hora de determinar la quantia d'aquesta. Si vols resoldre tots els teus dubtes i conèixer la fórmula del càlcul de la pensió de jubilació, continua llegint.
Bàner Superior Calcula Jubilació Bàner Superior Calcula Jubilació
Estalvia per a la teva jubilació
Calcula la seva millora amb les aportacions a un pla de pensions

Factors que s'han de tenir en compte sobre la pensió de jubilació

El càlcul de les pensions de jubilació depèn d'una sèrie de factors, que s'han vist afectats per canvis en la legislació en els últims anys. La reforma impulsada per la Llei 27/2011 suposa un augment progressiu de l'edat de jubilació, del nombre d'anys de cotització exigits per arribar al 100% de la pensió i del nombre d'anys de cotització que es tenen en compte per calcular la pensió. La reforma culminarà el 2027, any en què l'edat de jubilació quedarà fixada en 67 anys, excepte per a aquells que hagin cotitzat almenys 38 anys i 6 mesos, que podran jubilar-se sense penalització a 65 anys. Així mateix, un altre dels factors que afecta la quantia de la pensió de jubilació és la base de cotització del treballador. En aquest sentit, les bases rellevants són les últimes. El 2019, les computables són les dels últims vint-i-dos anys. El 2022 i els anys successius, seran les dels últims vint-i-cinc.

D'altra banda, el règim de cotització és un factor molt important, ja que segons a quin estigui adscrit el treballador, les regles seran diferents. Per decidir el règim que resol la pensió, es té en compte l'últim règim cotitzat, sempre que les cotitzacions d'aquest acreditin tots els requisits de carència genèrica i específica. Si aquest no és el cas, el règim de la pensió es decideix en funció del règim que sí que compleixi aquestes condicions, encara que no sigui l'últim des del qual es cotitza. Si un treballador ha cotitzat en els règims general i d'autònoms, però cap d'aquests compleix els requisits exigits, la pensió es reconeix en funció del règim amb més dies cotitzats.

Finalment, és possible que un treballador que hagi cotitzat en dos règims accedeixi a dues pensions. Per fer-ho, és necessari complir per separat els requisits de cotització a cadascun d'ells. Si no es troben en els dos en situació d'alta en el moment de jubilar-se, s'exigirà que les cotitzacions als dos règims s'hagin coincidit en el temps durant almenys quinze anys. En qualsevol cas, si només s'accedís a una pensió, es podran computar les cotitzacions de l'altre règim a què s'hagi cotitzat.

Com es calcula la pensió de jubilació?

Per calcular la pensió, s'han de fer dues operacions: 

  • Calcular la base reguladora. Aquesta base és una mitjana de les bases de cotització del treballador durant els seus últims anys. Per al càlcul de la base reguladora, es desestima la base de cotització del mes del fet causant i la del mes anterior. El 2019, la base reguladora és el quocient que resulta de dividir per 308 les bases de cotització de l'interessat durant els 264 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant. El 2017 i els anys successius, es dividiran per 350 la suma de les bases dels tres-cents mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant. És important tenir en compte que les bases de cotització, llevat de les vint-i-quatre més pròximes al fet causant, s'actualitzen via IPC. 
  • La pensió final serà el resultat d'aplicar un percentatge a aquesta base reguladora, que dependrà del total d'anys que s'hagi cotitzat. El període mínim de quinze anys que s'exigeix per accedir a la pensió atorga el dret a percebre el 50% de la base reguladora. El 2019, per assolir el 100% de la base, s'exigeix haver cotitzat un període mínim de 35 anys i 6 mesos. Des del 2027, per arribar a la totalitat de la base reguladora s'hauran d'haver cotitzat almenys trenta-set anys.
Bàner Central Pla de pensions Bàner Central Pla de pensions
Plans de pensions adaptats a les teves necessitats
Coneix les diferents opcions que t'oferim

Altres consideracions sobre les pensions de jubilació

Encara que els anteriors són els paràmetres generals, hi ha certes excepcions. Un és la jubilació anticipada de determinats treballadors als quals no s'aplica penalització. Per exemple, en certs casos de discapacitat o en el cas d'aquells que tinguin feines de naturalesa excepcionalment penosa, perillosa, tòxica o insalubre, com ara miners, bombers o treballadors del mar.

A més, és important tenir en compte que la Llei 23/2013 suposa també un altre canvi afegit. Previsiblement, a partir de l'any 2023 s'afegirà un factor més a la fórmula: el factor de sostenibilitat. Aquesta nova variable ajustarà la quantia de les pensions a l'esperança de vida, amb l'objectiu de trobar l'equitat en la pensió de treballadors que, tot i haver aportat el mateix al sistema, es jubilin en moments diferents. Una esperança de vida més llarga implica, presumiblement, que la pensió es percebrà durant més anys, per la qual cosa la quantia mensual s'hauria de veure reduïda per compensar-ho.

Finalment, el càlcul de la pensió de jubilació pot resultar útil per determinar quant s'ha d'estalviar per a la jubilació i decidir com invertir i rendibilitzar els estalvis. Els plans de pensions són un producte d'estalvi i inversió dissenyat precisament per garantir al contractant una font addicional d'ingressos de cara a la jubilació. A BBVA, a més, posem a la teva disposició Future Planner per ajudar-te a planificar la teva jubilació.

CTA Simulador pensions CTA Simulador pensions
Plans de pensions - També et podria interessar Plans de pensions - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Aquests són els canvis que s'han fet el 2018 en relació amb les pensions i la quantitat màxima per gaudir durant la jubilació.
  • Aquests són els càlculs que has de fer per obtenir la prestació de la pensió que rebràs després de jubilar-te.
  • Diversos factors poden afectar a la retenció de l'IRPF de les pensions de jubilació. Descobreix el teu percentatge.
Plans de pensions - Eines Plans de pensions - Eines

Eines de plans de pensions

  • Quin seria l'import de la teva pensió pública quan et jubilis? Descobreix-ho en tres passos molt senzills.
  • Troba el pla de pensions que millor s'adapti a les teves necessitats d'estalvi i comença a planificar el teu futur.
  • El nostre comparador et permetrà conèixer les característiques de tots els nostres plans i triar el que millor s'adapti a tu.
  • Amb el nostre simulador podràs conèixer la prestació final que rebràs una vegada et jubilis.
  • Vols saber quant podries estalviar-te en la declaració de la renda aportant a un pla de pensions?