Esquema xeral do IRPF e integración e compensación de rendas

As categorías principais nas que se divide a base impoñible do IRPF
A base impoñible do IRPF divídese en dúas partes: base impoñible xeral e base impoñible do aforro.

Base impoñible xeral

A base impoñible xeral está composta por rendas como as derivadas do traballo ou as rendas que proceden do alugueiro de inmobles, pero tamén algunha renda de carácter financeiro, como son as prestacións dos plans de pensións.

Sobre esta base aplícase unha escala de gravame progresiva con tipos que, para o exercicio 2017 e en territorio común, se sitúan entre un 19 e un 45 %, aínda que estes tipos poden variar en función da comunidade autónoma de residencia.

Báner superior Calcula xubilación Báner superior Calcula xubilación
Aforra para a túa xubilación
Calcula a súa mellora coas achegas a un plan de pensións

Base impoñible do aforro

A base do aforro é onde se integran e tributan a maior parte das rendas derivadas do investimento en produtos financeiros. Pola súa parte, a base do aforro divídese en dous apartados: o primeiro, no que se integran as rendas de produtos financeiros que se cualifican como rendementos do capital mobiliario e o segundo, no que se integran as ganancias ou perdas patrimoniais derivadas de transmisións.

As rendas cualificadas como rendementos do capital mobiliario intégranse e compénsanse, en primeiro lugar, entre si e só se o saldo final fose negativo se poderá compensar tamén co saldo positivo de ganancias e perdas patrimoniais da base do aforro, aínda que co límite, en 2017, do 20 % destas (25 % a partir de 2018).

Da mesma forma, as ganancias e perdas patrimoniais da base do aforro intégranse e compénsanse tamén, en primeiro lugar, entre si e, no caso de que o saldo destas fose negativo, este poderase compensar, pola súa parte, co saldo positivo dos rendementos do capital mobiliario da base do aforro, aínda que co límite, en 2017, do 20 % deses rendementos (25 % a partir de 2018).
Báner central Plan de pensións Báner central Plan de pensións
Plans de pensións adaptados ás túas necesidades
Coñece as distintas opcións que che ofrecemos
Á base do aforro aplícaselle unha escala progresiva de gravame con tres tramos e tipos que en 2017 se sitúan entre un 19 e un 23 %, con independencia da comunidade autónoma na que resida o contribuínte.
CTA Simulador pensións CTA Simulador pensións
Plans de pensións - Tamén che podería interesar Plans de pensións - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Estes son os cambios realizados en 2018 arredor das pensións e a cantidade máxima que se pode recibir de xubilación.
  • Estes son os cálculos que debes realizar para obter a prestación da pensión que recibirás tras xubilarte.
  • Varios factores poden afectar á retención do IRPF das pensións de xubilación. Descubre a túa porcentaxe.
Plans de pensións - Ferramentas Plans de pensións - Ferramentas

Ferramentas de plans de pensións

  • Cal sería o importe da túa pensión pública cando te xubiles? Descóbreo en tres sinxelos pasos.
  • Encontra o plan de pensións que mellor se adapte ás túas necesidades de aforro e comeza a planificar o teu futuro.
  • O noso comparador permitirache coñecer as características de todos os nosos plans e elixir o que mellor se adapte a ti.
  • Co noso simulador poderás coñecer a prestación final que recibirás así que te xubiles.
  • Queres saber canto poderías aforrar na túa declaración da renda facendo achegas a un plan de pensións?