Como se realiza a valoración de bens inmobles en Madrid

Diferentes ferramentas en liña pódenche axudar a coñecer o valor da túa vivenda. Contámosche cales son.
Unha pregunta que ocupa moitos propietarios madrileños, mesmo se non están pensando en comprar ou en vender, é a do valor real dunha vivenda. Pois ben, igual de sinxelo que é coñecer o valor dunha referencia catastral acudindo ao Catastro, existe tamén unha ferramenta para coñecer a valoración de bens inmobles en Madrid. En poucos clics polo tanto, e sen necesidade de saír de casa, poderás acceder á valoración catastral comodamente desde o teu ordenador. A importancia de coñecer o valor dunha vivenda é moi alta, xa que en función do seu prezo se cuantifican anualmente cuestións tan relevantes como o patrimonio para a declaración da renda ou o imposto sobre bens inmobles (IBI). Por iso, dispor desta información é un feito que vai máis alá da curiosidade. Agora ben, a Comunidade de Madrid axúdache con este trámite ofrecéndoche un portal na súa sede electrónica para que coñezas o valor dun inmoble.
Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.

A valoración da Comunidade de Madrid

A Comunidade de Madrid pon a disposición do cidadán un programa na súa oficina virtual para a consulta e a descarga dunha valoración de bens inmobles situados dentro da comunidade autónoma. Se o inmoble cumpre con certos requisitos previos, nesa páxina pódese consultar e descargar automaticamente unha valoración previa, que será vinculante durante tres meses para a Administración tributaria da Comunidade de Madrid.

Este feito é consecuencia do art. 90 da Lei xeral tributaria (Lei 58/2003, de 17 de decembro), polo que a Comunidade de Madrid está obrigada a informar sobre o valor dos bens inmobles da Comunidade. Trátase, neste sentido, dunha información oficial que se facilita ao interesado de maneira exclusiva para a liquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e do imposto sobre sucesións e doazóns.

O proceso para acceder á valoración de bens inmobles de Madrid é moi sinxelo. En primeiro lugar, deberaste dirixir á páxina web destinada para iso do Sistema Integral de Valoracións da Dirección Xeral de Tributos e Ordenación e Xestión do Xogo, dependente da Consellaría de Economía, Emprego e Facenda. Alí poderás introducir a referencia catastral que desexes consultar e, se o resultado é o desexado, tras unha verificación accederás sen máis á valoración do inmoble.

Nese resumo encontrarás informacións fundamentais da vivenda, tales como a súa localización nun mapa, o ano de construción, o uso ao que está destinada, etc.

Agora ben, que non te despiste a facilidade deste primeiro trámite de valoración de bens inmobles da Comunidade de Madrid, xa que o resultado que obteñas, moi posiblemente non será a cifra do valor de mercado do inmoble que estás consultado. Existe, polo tanto, unha discrepancia entre unha “valoración” e unha “taxación” de inmobles, tal e como che contamos a seguir.

A diferenza entre unha valoración e unha taxación

A ferramenta de valoración que pon de maneira gratuíta a Comunidade de Madrid ao servizo do contribuínte fundamenta a súa apreciación nos datos arquivados na referencia catastral, de aí a importancia de coñecer este aspecto á hora de realizar a consulta. Porén, na valoración non se considerarán moitos dos factores que terá en conta un taxador homologado.

A taxación dun piso, é dicir, a fixación dun valor de compravenda oficial, é un estudo dun ben inmoble en función non só da súa situación e do seu perfil arquitectónico (que é o que rexistra o Catastro), senón que vai máis alá. Preguntas relacionadas coa evolución do barrio, o coidado do obxecto, as reformas acometidas no inmoble ou no edificio, etc. son asuntos que, sen dúbida, inflúen de maneira positiva ou negativa nunha taxación. Por iso, non será estraño apreciar diverxencias entre os resultados dunha taxación oficial e dunha valoración.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

BBVA Valora axúdache

O valor exacto dunha taxación, como dixemos, require por necesidade un estudo pormenorizado do inmoble por parte dun taxador homologado polo Banco de España. Agora ben, certas tendencias e evolucións nos prezos permiten considerar aspectos xerais e, en consecuencia, prover o usuario dunha aproximación económica no que a valores de compravenda se refire.

Con BBVA Valora, en poucos clics e tras incluír nunha máscara de busca de aspectos esenciais como a localización exacta da vivenda ou, incluso, a referencia catastral, pódenche facilitar un estudo orientador de mercado e mediante este podes coñecer o valor medio da vivenda. E, sobre todo, unha primeira idea de como podería ser unha hipoteca para financiar a compra do inmoble.

Se prefires dispor de diferentes ferramentas que che axuden no proceso de busca de vivenda no móbil, podes descargar a app BBVA Valora View, coa que terás acceso a información moi útil. Simplemente con enfocar coa cámara do móbil a casa que che interesa, obterás un prezo aproximado da vivenda, baseado no seu valor catastral e nas ofertas publicadas na zona a través de Idealista. Ademais, dispós de funcionalidades como un mapa intelixente ou a análise de barrios.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.