En que consiste a revisión dunha hipoteca

Explicámosche como se realiza a revisión dun préstamo hipotecario a tipo variable

A revisión dunha hipoteca consiste en actualizar o valor do índice de referencia ao que está suxeito un préstamo hipotecario. En España, o índice de referencia ao que están referidas a maioría de hipotecas a tipo de xuro variable é o euríbor, polo que a evolución deste índice determina a cota mensual á que o cliente terá que facer fronte en préstamos hipotecarios a tipo variable.

Estas revisións teñen carácter anual ou semestral dependendo do estipulado á hora de asinar a escritura de préstamo hipotecario. Desta forma, a partir do día en que se asina a hipoteca a tipo variable, comeza a contar o tempo para a revisión, de maneira que o cliente sempre sabe en que momento se verá actualizada a cota da súa hipoteca.

Báner superior hipoteca fixa Báner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fija BBVA
A tranquilidade de pagar o mesmo cada mes.
Tras a revisión do tipo de xuro da hipoteca variable, a cota mensual que ten que pagar o cliente pódese incrementar ou reducir, como consecuencia dos cambios no euríbor. Unha suba dos tipos de xuro (euríbor) implica un aumento da cota que hai que pagar da hipoteca tras a súa revisión, mentres que unha baixada dos tipos suporá que se reduza. Isto non ocorre nos préstamos hipotecarios a tipo fixo, nos que sempre se sabe cal será exactamente a cantidade que haberá pagar na cota mensual.

Cálculo da revisión hipotecaria

Para calcular a nova contía mensual tras a revisión utilízase o euríbor hipotecario que publica o Banco de España e, dependendo da entidade bancaria, este pode ser o do mes anterior ao da revisión ou mesmo o dos dous ou tres meses anteriores en función do pactado na escritura de préstamo hipotecario.

Así, no cálculo da nova cota interveñen catro elementos: o novo euríbor, o diferencial que nos aplique o noso banco, a cantidade que nos queda por devolver e os anos que restan para a finalización do préstamo hipotecario.

Báner central Báner central
Temos a hipoteca que se adapta a ti
Descubre as hipotecas do BBVA e encontra a túa.

Para a revisión da hipoteca non é necesario que acudamos á nosa entidade bancaria, esta revisará por nós a nova cantidade que temos que pagar. Porén, se queremos calcular nós mesmos que cota mensual teremos tras a próxima revisión, sempre podemos utilizar unha das calculadoras de hipotecas como as que o BBVA pon á nosa disposición.

Nalgunhas entidades bancarias é posible cambiar o período de revisión da nosa hipoteca, de semestral a anual e viceversa. Para facelo, deberemos acudir ao noso banco e comunicar as nosas intencións, aínda que este cambio requirirá unha novación de hipoteca, cos gastos e comisións asociados a esta.

CTA Estudo CTA Estudo
Hipotecas - Tamén che podería interesar Hipotecas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Sabes por que se produce a evolución do euríbor? Explicámosche en que consiste este índice e por que varía a diario.
  • Sabes que é o crédito hipotecario? No BBVA explicámosche que é e en que se diferencia dun préstamo hipotecario
  • Independentemente do valor da taxación dunha vivenda, todo inmoble ten rexistrado un valor catastral oficial.