En què consisteix la revisió d'una hipoteca

T'expliquem com es fa la revisió d'un préstec hipotecari a tipus variable

La revisió d'una hipoteca consisteix a actualitzar el valor de l'índex de referència al qual està subjecte un préstec hipotecari. A Espanya, l'índex de referència a què estan referenciades la majoria d'hipoteques a tipus d'interès variable és l'euríbor, per la qual cosa l'evolució d'aquest índex determina la quota mensual a què el client haurà de fer front en préstecs hipotecaris a tipus variable.

Aquestes revisions tenen caràcter anual o semestral depenent del que s'estipula a l'hora de signar l'escriptura de préstec hipotecari. D'aquesta manera, a partir del dia en què se signa la hipoteca a tipus variable, comença a comptar el temps per a la revisió, de manera que el client sempre sap en quin moment quedarà actualitzada la quota de la seva hipoteca.

Bàner superior hipoteca fixa Bàner superior hipoteca fixa
Hipoteca Fixa BBVA
La tranquil·litat de pagar el mateix cada mes.
Després de revisar el tipus d'interès de la hipoteca variable, la quota mensual que ha de pagar el client pot haver incrementat o disminuït com a conseqüència dels canvis a l'EURIBOR. Una pujada dels tipus d'interès (EURIBOR) implica un augment de la quota a pagar de la hipoteca després de la seva revisió, mentre que una baixada dels tipus suposarà que es redueixi. Això no passa en els préstecs hipotecaris a tipus fix, en què sempre se sap quina serà exactament la quantitat que s'ha de pagar en la quota mensual.

Càlcul de la revisió hipotecària

Per calcular la nova quantia mensual després de la revisió s'utilitza l'EURIBOR hipotecari que publica el Banc d'Espanya i, depenent de l'entitat bancària, pot ser el del mes anterior al de la revisió o fins i tot el dels dos o tres mesos anteriors, en funció del que s'hagi pactat a l'escriptura del préstec hipotecari.

Així, en el càlcul de la nova quota intervenen quatre elements: el nou EURIBOR, el diferencial que ens apliqui el nostre banc, la quantitat que ens queda per tornar i els anys que resten per a la finalització del préstec hipotecari.

Bàner central Bàner central
Tenim la hipoteca que s'adapta a tu
Descobreix les hipoteques de BBVA i troba la teva.

Per a la revisió de la hipoteca no és necessari que acudim a la nostra entitat bancària, aquesta revisarà per nosaltres la nova quantitat que s'ha de pagar. Tanmateix, si volem calcular nosaltres mateixos quina quota mensual tindrem després de la propera revisió, sempre podem utilitzar una de les calculadores d'hipoteques com les que BBVA posa a la nostra disposició.

En algunes entitats bancàries és possible canviar el període de revisió de la nostra hipoteca, de semestral a anual i viceversa. Per fer-ho, haurem d'acudir al nostre banc i comunicar les nostres intencions, encara que aquest canvi requerirà una novació d'hipoteca, amb les despeses i comissions associats a aquesta.

CTA Estudi CTA Estudi
Hipoteques - També et podria interessar Hipoteques - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Saps per què es produeix l'evolució de l'euríbor? T'expliquem en què consisteix aquest índex i per què varia cada dia.
  • Saps què és el crèdit hipotecari? A BBVA t'expliquem què és i en què es diferencia d'un préstec hipotecari
  • Independent del valor de la taxació d'un habitatge, qualsevol immoble té registrat un valor cadastral oficial.