Listaxe de fondos de investimento seguros

Contámosche cales son os fondos de investimento máis seguros para os teus aforros

Nos últimos anos, e por causa da caída na rendibilidade dos depósitos, os fondos de investimento convertéronse nunha alternativa atractiva para canalizar o aforro dos investidores. Os fondos de investimento son institucións financeiras xestionadas por un grupo de profesionais expertos que se dedican a investir o diñeiro que recadaron a partir da venda de participacións. Constitúen unha ferramenta moi útil e práctica para investidores con pouca experiencia, tendo en conta que a elección dos activos financeiros en que investirá o seu capital quedará en mans de profesionais especializados. Á hora de elixir un fondo de investimento, o factor máis importante que hai que ter en conta é o perfil investidor do aforrador. Hai multitude de investidores de perfil conservador que prefiren asumir un risco limitado, a pesar de que a rendibilidade esperada sexa máis baixa. De aí que adopten un enfoque “prudente” para os seus investidores, cun obxectivo de preservación do capital a longo prazo.

De acordo con isto, desenvolvemos un ranking dos distintos tipos de fondos de investimento no que estes se clasifican en función da seguridade ou do risco que comportan.

1. Fondos garantidos

Os fondos garantidos están considerados como o tipo máis conservador de entre todos os fondos de investimento. En termos xerais, estes fondos aseguran a recuperación do capital investido inicialmente. Por iso, desde que o investidor respecte a data final da garantía, o risco é practicamente inexistente, polo que a rendibilidade é moi baixa.

Algúns fondos garantidos son de renda fixa, é dicir, garanten un rendemento fixo na data de vencemento. Por outra banda, os fondos garantidos de renda variable non aseguran a rendibilidade adicional do investimento máis alá da recuperación do capital inicial. En calquera caso, polo xeral, os fondos garantidos constitúen unha opción totalmente segura para os investidores máis conservadores, tendo en conta que estes non se arriscan a perder o capital inicial en caso de manter o seu investimento ata o final do horizonte prefixado.

Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

2. Fondos de renda fixa

Este tipo de fondos caracterízase por investir a maior parte do capital en activos de renda fixa. Os activos de renda fixa son activos financeiros que obrigan o emisor a realizar pagamentos nunha cantidade e nun período de tempo establecido previamente. A cantidade dos devanditos pagamentos inclúe o investimento inicial e unha certa rendibilidade.

O feito de que o cupón destes activos sexa “fixo” non implica que o seu valor non flutúe no tempo, senón que o prazo de vencemento que se acordou é inamovible. Chegado este momento, prodúcese a devolución do capital inicial polo que, de manterse ata entón, si coñecemos a súa rendibilidade desde o principio. En todo caso, o valor destes activos tende a sufrir poucas flutuacións, que dependen, principalmente, dos tipos de xuro. Por iso, considérase que os fondos de investimento de renda fixa teñen un risco baixo, o que os converte nunha opción apropiada para os investidores conservadores.

Dentro dos fondos de renda fixa, os de menor risco son os fondos monetarios. Os fondos monetarios, ademais da menor volatilidade do investimento en activos de renda fixa, ofrecen unha gran liquidez xa que contan con prazos de vencemento máis curtos. Isto significa que se poden transformar fácil e rapidamente en diñeiro efectivo sen que se produza unha perda de valor do activo, o que pode resultar moi práctico para aqueles particulares cuxas finanzas dependan destes investimentos.

Non obstante, un contexto de tipos de xuro baixos e incluso negativos para os vencementos máis próximos, fai que as rendibilidades esperadas destes fondos, aínda que suxeitas a mínimo risco, poidan ser negativas. É dicir, os fondos monetarios asumen o que poderiamos definir como o custo da seguridade.

3. Fondos mixtos

Os fondos mixtos invisten tanto en activos de renda fixa como en activos de renda variable. A proporción de capital que se destine a cada tipo de activos determinará o nivel de risco (e a rendibilidade) do fondo de investimento. En calquera caso, aínda que a porcentaxe de investimento en activos de renda variable superase ao de investimento en activos de renda fixa, este tipo de fondos seguiría sendo máis seguro que os fondos de renda puramente variable, xa que sempre haberá unha porcentaxe mínima de renda fixa, activo cuxo comportamento tende a ser distinto ao da bolsa, polo que actúa suavizando os movementos do fondo. A principal vantaxe deste tipo de fondos é que permiten diversificar os investimentos sen ter que recorrer a outros fondos de investimento.

4. Fondos globais

Os fondos globais contan con total liberdade no referente á estratexia que van implantar, xa que non están obrigados a fixar de antemán ningunha das condicións do investimento, desde o tipo de activos financeiros ata a distribución xeográfica do capital. Esta flexibilidade na súa política de xestión busca que a carteira do fondo sexa capaz de adaptarse a medios cambiantes de mercado. E para iso necesita a liberdade de non contar cunhas porcentaxes predeterminadas en cada clase de activo. No entanto, na gran maioría dos casos trátase de fondos multiactivos e globais, polo que o seu nivel de risco non adoita superar o dos fondos que invisten exclusivamente en renda variable.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

5. Fondos de renda variable

O investimento en activos de renda variable ou accións implica que o rendemento que se obtén non é fixo: pode ser elevado, baixo e negativo. Este tipo de investimentos ofrece unha rendibilidade ilimitada, pero tamén comporta un risco elevado. Por unha parte, o valor das accións vese afectado polas flutuacións da economía e dos mercados e, por outra, a evolución do sector e da propia empresa afecta directamente ao prezo das devanditas accións.

Estes factores fan dos fondos de renda variable unha opción que xera incerteza e que pode non ser a máis axeitada se o perfil do investidor é conservador. Pola contra, se o perfil é arriscado e o que se busca é a posibilidade de obter unha rendibilidade máis alta, investir en accións é, sen dúbida, a mellor opción.

Esta listaxe reflicte os fondos de investimento máis comúns, aínda que existen varios tipos máis. Evidentemente, canto máis seguro sexa o fondo de investimento, menor será a rendibilidade que debe esperarse del.

Inviste de xeito seguro co BBVA

Queres saber cal é o fondo de investimento que mellor se adapta ás túas necesidades e obxectivos? Entra en bbva.es e descubre os nosos fondos propios e unha serie de ferramentas de fondos de investimento para que poidas comparar, simular e calcular os teus investimentos. . Se o que necesitas é recibir asesoramento personalizado para poder tomar a mellor decisión para os teus aforros, descubre BBVA Invest e unha proposta de investimento á túa medida.

 

Por último, énos grato informarte de que BBVA Asset Management, a unidade do Grupo BBVA que aglutina as xestoras de fondos de investimento e pensións a nivel global, foi premiada por partida tripla na XXX edición dos premios Expansión-Allfunds (outorgados por Allfunds Bank e Expansión). Por un lado, foi galardoada como a Mellor Xestora de Fondos de Asset Allocation. E, por outra banda, o plan de pensións BBVA Plan 30 foi destacado como o Mellor Fondo de Pensións Multiactivo Agresivo e a xestora como Mellor Xestora de Pensións. Todo un recoñecemento ao seu traballo, especialmente nos últimos tres anos, durante os que BBVA Asset Management transformou de maneira significativa o seu proceso de asignación de activos.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.