Què són els fons d'inversió garantits

T'expliquem com aconseguir rendibilitat amb els teus diners amb els fons garantits

Els fons d'inversió garantits, com el seu nom indica, garanteixen que, en una determinada data futura, es conservarà de forma total o parcial el capital invertit. A més, en alguns casos s'ofereix també una certa rendibilitat assegurada.

Conceptes principals

 • Data de venciment de garantia: data futura en què s'assegura que les participacions del fons assoliran un determinat valor liquidatiu (valor liquidatiu garantit). Només tenen dret a la garantia els partícips que mantinguin la seva inversió fins a la data de venciment. Si es reembossa abans d'aquesta data, es podrien patir pèrdues
 • Garant: entitat que assumeix el compromís d'aportar la quantitat necessària perquè el partícip conservi la inversió inicial, en cas que l'evolució de la cartera del fons d'inversió garantit no hagi permès assolir el valor liquidatiu garantit. Quan aquesta quantitat s'entrega directament al fons es parla de garantia interna; si és el partícip qui rep l'import, la garantia és externa.
 • Període de comercialització: període durant el qual es poden comprar participacions d'un fons garantit sense pagar comissions de subscripció.
 • Finestres de liquiditat: alguns garantits estableixen dates predeterminades, en què el partícip pot reembossar totalment o parcialment sense pagar comissió de reembossament. Per fer-ho, cal respectar els terminis de preavís recollits en el fullet. Atès que aquests reembossaments es fan al valor liquidatiu de la data, la garantia no és aplicable, i pot generar pèrdues.
Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

Tipus de fons d'inversió garantits

Segons l'abast de la garantia, se'n poden distingir dos tipus:

 • Garantits de rendiment fix: a la data de venciment de la garantia no només asseguren la conservació del capital inicial, sinó també una rendibilitat fixa i predeterminada (que s'indica al el fullet en termes d'interès anual, TAE).
 • Garantits de rendiment variable: només asseguren la inversió inicial, a la data de venciment de la garantia. A més ofereixen la possibilitat d'obtenir una rendibilitat vinculada al comportament de diversos actius financers o índexs (d'acord amb fórmules de càlcul més o menys complexes). L'inversor ha de tenir en compte que, si l'evolució dels instruments subjacents no és l'esperada, és possible que no obtingui cap rendibilitat.

Què fer quan venç la garantia

El partícip ha d'estar atent a la data de venciment de la garantia (indicada en el fullet del fons i en la informació periòdica que se li remet) ja que en aquest moment haurà de valorar la situació i decidir què li convé fer.

En alguns casos, una vegada arriba el venciment de la garantia, aquests productes estableixen o inicien un nou període garantit que inclou canvis significatius en la seva naturalesa i característiques. En altres casos, el fons pot deixar de ser garantit i seguir funcionant normalment, amb una altra política d'inversió.

I finalment també és possible que el fons, una vegada vençuda la seva garantia, sigui absorbit mitjançant un procés de fusió per un altre fons.

Els inversors disposen de les opcions següents:

 • No acceptar les noves condicions: en aquest cas el partícip ha d'exercir el dret de separació, que li permet recuperar la seva inversió o traspassar-la a un altre fons sense tenir comissions de reemborsament durant un període limitat (un mes, com a mínim). Aquest termini s'indica a la carta remesa per l'entitat.
 • Romandre com a partícip en el fons: aquesta opció no exigeix cap actuació, ja que si l'inversor no ordena el reembossament durant el termini que disposa per separar-se, se sobreentén que està conforme amb les noves característiques (o si escau amb les característiques del fons absorbent) i vol mantenir la seva inversió. A partir d'aquest moment el partícip queda subjecte a les noves condicions (entre les quals es pot incloure l'aplicació de comissió per reembossament, per exemple).
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

A tenir en compte amb aquest tipus de fons

 • En general els fons garantits no asseguren la inversió en tot moment, sinó només en una data determinada: la de venciment de la garantia.
 • No tots asseguren l'obtenció de rendiments. Abans d'invertir, comproveu si el fons d'inversió garantit ofereix una rendibilitat fixa i segura o només garanteix la inversió inicial.
 • Si es decideix a invertir en un fons garantit, és convenient que inverteixi durant el període de comercialització, i si vol el reembossar, ho faci en el termini previst després del venciment de la garantia, o bé aprofitant els moments sense comissió de reembossament (finestres de liquiditat) durant la vida del producte.
 • Els fons garantits solen cobrar elevades comissions per fer subscripcions i reembossaments durant el període de garantia, a fi de restringir l'entrada i sortida de partícips (excepte en les finestres de liquiditat).
 • Els reembossaments fets en una finestra de liquiditat no es beneficien de la garantia. Encara que estan exempts de comissió de reembossament poden causar pèrdues.
 • No oblideu consultar el fullet informatiu del producte per conèixer el període de comercialització, la data de venciment de la garantia, l'objectiu de rendibilitat, les comissions, la finestra de liquiditat, els preavisos, etc. És important consultar-lo tant abans de fer la inversió com una vegada que es té la condició de partícip.
 • És important revisar atentament les comunicacions remeses per l'entitat sobre el venciment i condicions de renovació de la garantia.
CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

 • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
 • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
 • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

 • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
 • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
 • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
 • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.