Que é un fondo de investimento

Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e as súas diferentes vantaxes

Os fondos de investimento son institucións de investimento colectivo cuxo obxecto é a captación das achegas dun número variable de investidores (denominados partícipes), para xestionalas co obxectivo de obter un beneficio cunha adecuada diversificación do risco. Esta definición, por si soa, non é demasiado clara para explicar o que é un fondo de investimento. Por iso, a continuación explicamos varios conceptos necesarios para entendelo. 

Os partícipes son propietarios dunha parte do patrimonio do fondo en proporción ao valor das súas achegas. O resultado do investimento (aumentos ou diminucións de patrimonio) atribúese proporcionalmente aos partícipes.

Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Ao carecer de personalidade xurídica, o fondo de investimento “relaciónase” co medio (partícipes, intermediarios, mercados) a través de dúas entidades:

  • A entidade xestora que inviste de forma conxunta estas achegas en diferentes activos financeiros (renda fixa, renda variable, derivados ou calquera combinación destes) seguindo unhas pautas fixadas de antemán na política de investimento do fondo.
  • A entidade depositaria que custodia o patrimonio do fondo (valores e efectivo) e asume certas funcións de control sobre a entidade xestora, en beneficio dos partícipes.

Ademais de saber o que é un fondo de investimento, convén ter en conta as diferentes vantaxes que supón para o pequeno investidor: 

Diversificación: mediante un fondo de investimento consegues repartir o teu diñeiro en diferentes activos/sectores/mercados con distintos comportamentos ante unha mesma situación de mercado. Desta maneira, se algún/s deles xera/n perdas, estas poderanse ver compensadas, polo menos en parte, coa/s ganancia/s doutro/s.

Acceso a practicamente calquera mercado: terás acceso a mercados que en moitos casos non estarían ao teu alcance se investises de forma individual.

Eficiencia: ao investir de forma colectiva, aprovéitanse as economías de escala, é dicir, incorren en menores custos ao operar nos mercados.

Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Xestión profesional: ao investires en fondos confías parte dos teus aforros a un equipo profesional con maior capacidade de análise e seguimento dos mercados que un pequeno investidor.

Produtos axeitados para cada perfil: existe unha tipoloxía de fondos moi variada que che permite encontrar produtos para calquera perfil investidor, desde os máis conservadores, aos que están dispostos a asumir maiores riscos.

Por último, lembra que como calquera instrumento financeiro, os investimentos en fondos de investimento están suxeitos ás flutuacións do mercado e aos riscos inherentes ao investimento en valores. Os fondos de investimento están ao alcance de todos os aforradores. Non importa se non estás familiarizado con este tipo de produtos: no BBVA contamos cunha ampla gama de fondos de investimento adaptada ao teu perfil e cun equipo de profesionais á túa disposición para aclarar todas as túas dúbidas.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Báner Asset Management Báner Asset Management
Coa colaboración de BBVA Asset Management:
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.