Que entendemos por investimento socialmente responsable (ISR)?

Explicámosche que é o investimento socialmente responsable (ISR) e as súas principais características
O investimento socialmente responsable (ISR ou SRI en inglés) é un estilo de investimento que ten en conta criterios medios ambientais, sociais e de bo goberno corporativo (coñecido coma ASG ou ESG en inglés). O seu principal obxectivo é contribuír ao desenvolvemento sostible, definido por primeira vez en 1987 coma “o desenvolvemento que satisfai as necesidades actuais das persoas sen comprometer a capacidade das futuras xeracións para satisfacer as súas”.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Son todos os fondos ISR iguais?

A resposta é “Non”. Dentro deste tipo de investimento teñen cabida distinta estratexias ou aproximacións que poderiamos clasificar en:

 • Exclusión: exclúense aquelas compañías de determinadas industrias que poden ser controvertidas ou pouco éticas, coma por exemplo son o tabaco e o xogo. É moi común descartar empresas que fabriquen minas antipersoas e/ou bombas de fragmentación.
 • Integración de factores ASG —criterios ambientais, sociais e de bo goberno corporativo— nos procesos de investimento: trátase de ter en conta criterios ASG na estimación dos beneficios ou capacidade de pagamento futuro dunha empresa. Desta maneira, nas mesmas condicións, o xestor elixirá a acción, se é renda variable, ou o bono, se é renda fixa, que mellor valoración teña en materia ASG.
 • Voto (só en renda variable) e involucración: colaborar de maneira proactiva coas empresas ou gobernos nos que se inviste para provocar e fomentar melloras en aspectos de ASG. Algúns exemplos poden ser o fomento de investimentos para reducir os gases contaminantes ou a aplicación de mellores prácticas retributivas a longo prazo aos directivos.
 • Cumprimento de tratados internacionais (norm based screening): evítase o investimento naquelas empresas ou gobernos que incumpran con normativas ou tratados internacionais. O máis popular é o Pacto Global das Nacións Unidas, que se compón de 10 principios, agrupados en 4 grandes bloques: dereitos humanos, ámbito laboral, medio natural e anticorrupción. Por exemplo, poderíase excluír unha empresa ou goberno se realiza explotación laboral de menores.
 • Mellores en cada industria (Best in class): puntúanse as empresas (ou gobernos, no caso de bonos gobernamentais) en función das súas políticas sobre temas de ASG e só se investirán naquelas que teñan as maiores puntuacións. Isto é o que adoitan facer os índices que teñen etiquetas de sostibilidade.
 • Centrados en sostibilidade: fondos que están relacionados cunha temática concreta de ISR, por exemplo cambio climático ou auga.
 • Investimentos de impacto: investimento no que o retorno financeiro é secundario, sendo máis importante o compoñente social, coma pode ser o investimento nun comedor social. Pola súa propia natureza, adóitase dar máis a nivel privado, polo que é difícil atopar esta estratexia en formato fondo.

En cada xestora/produto realízase unha combinación de varias, só se implementa unha ou non se realiza ningunha.

Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Como podo investir en fondos ISR?

De todos os tipos de investimentos antes comentados, adóitaselles aplicar a etiqueta de fondos investimento socialmente responsable - ISR aos que están centrados en sostibilidade e os mellores en cada industria (best in class).

É importante destacar que, aínda que moitos fondos de investimento non teñen a etiqueta de fondo ISR, si poden ter en conta á hora de construír as súas carteiras de investimento unha ou varias desas estratexias. En renda variable, por exemplo, é frecuente atopar fondos que realizan unha ou varias das seguintes accións: exclusión de empresas que fabrican bombas de fragmentación e minas antipersoa, que fan uso dos seus dereitos de voto de maneira activa nas xuntas xerais de accionistas, que promoven mellores prácticas en materias de ASG dialogando coas compañías ou gobernos nos que inviste, e que integran criterios ASG para a avaliación dun investimento.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

 • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
 • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
 • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

 • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
 • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
 • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
 • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.