Gama BBVA Reparto

Todo o que necesitas saber destes fondos de repartición deseñados para recibir ingresos de forma periódica

A gama BBVA Reparto foi ideada para rendibilizar investimentos a longo prazo, ao tempo que se perciben ingresos estables e recorrentes, grazas a unhas reparticións trimestrais non garantidas.

No curto prazo os activos financeiros experimentan altibaixos, aínda cando no longo prazo a súa rendibilidade esperada sexa interesante. Pero, ademais, pagan dividendos (caso dos activos de renda variable) ou cupóns (caso dos bonos e outros activos de renda fixa) dos que se pode dispor de forma periódica e desde o comezo do investimento.

Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

En definitiva, porque investir a longo prazo co obxectivo de rendibilizar o diñeiro non significa ter que sacrificar a recorrencia dun ingreso, creouse a gama BBVA Reparto.

Trátase dunha gama porque non todos somos iguais e a nosa tolerancia ao risco tampouco o é. Por iso, contempla opcións que combinan o investimento en distintos activos financeiros, tanto de renda fixa como de renda variable, para así reducir os riscos, como BBVA Mi Inversión RF Mixta (a máis conservadora) ou BBVA Mi inversión Mixta, e outras para clientes dinámicos que invisten maioritariamente en bolsa, como BBVA Mi Inversión Bolsa e BBVA Plan Dividendo Europa. Todos os fondos que compoñen a gama BBVA Reparto están xestionados por profesionais con ampla experiencia na materia. E ademais, esta gama benefíciase das vantaxes fiscais dos fondos de investimento.

BBVA Plan Dividendo Europa

É un fondo de renda variable internacional que inviste polo menos o 75 % da súa carteira en accións ou instrumentos derivados de renda variable, principalmente de mercados da OCDE. O resto é investido en activos de renda fixa de países europeos ou da OCDE cunha calidade crediticia mínima igual á de España. A carteira de accións busca, sobre todo, compañías destacadas pola súa historia de pagamento de dividendos ou pola súa potencial mellora na política de retribución aos seus accionistas. O seu investimento internacional significa que a carteira está diversificada tanto por países como por divisas. Este fondo reparte un dividendo variable mediante o reembolso obrigatorio de participacións dúas veces ao ano (31/01 e 31/07). O horizonte de investimento recomendado deste fondo da gama Reparto é de entre tres e cinco anos. Está enfocado a investidores con tolerancia ao risco alta, xa que ten unha cualificación de risco de 5 nunha escala do 1 ao 7.

BBVA Mi Inversión Bolsa

Dentro da gama de fondos de repartición, BBVA Mi Inversión Bolsa ten unha carteira con máis do 75 % destinado a renda variable internacional de alta rendibilidade por dividendos e en distintas moedas. Os partícipes recibirán reembolsos trimestrais obrigatorios de participacións, por un importe bruto do 1,5 % (6 % anual), sobre o valor liquidativo da participación. Ese reembolso conséguese grazas ao cobramento de dividendos das accións en carteira, ademais de polo que se obtén ao vender opcións de compra sobre as accións. A porcentaxe de carteira non investida en accións ten renda fixa, pública ou privada, cunha calidade crediticia media ou alta. Está nunha escala 5 de 7 no relativo a risco, polo que é unha solución adecuada para investidores con alta tolerancia ao risco.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

BBVA Mi Inversión Mixta

Como o seu propio nome indica, é un fondo mixto que combina renda fixa e renda variable internacional con alta rendibilidade por dividendo. En concreto, entre o 40 % e o 60 % dos activos serán de renda variable, tanto accións como instrumentos derivados, principalmente procedentes de Europa. O resto é investido en activos de renda fixa cunha calidade crediticia igual ou superior á de España. Este fondo poderá investir en moedas distintas ao euro. O investidor recibirá, mediante un reembolso obrigatorio de participacións, unha porcentaxe do 0,75 % bruto trimestral (3 % anual), que se corresponde aos dividendos e cupóns recibidos dos activos financeiros en carteira, ademais de aos ingresos que se logran mediante a venda de derivados. A súa cualificación de risco é media ao estar cualificado cun 4 sobre un máximo de 7.

BBVA Mi Inversión Renta Fija Mixta

Como parte da gama de repartición do BBVA, este é o fondo recomendado para os investidores máis conservadores, xa que se limita o investimento en activos de renda variable ata un máximo de 30 %. En total, entre un 5 e un 30 % investirase en activos de renda variable, principalmente de emisores europeos e cunha capitalización media-alta, que destacan pola súa política de distribución de dividendos. O resto é investido en activos de renda fixa, pública e privada, como letras do Tesouro, bonos, obrigas ou notas promisorias de empresas, e principalmente de emisores europeos, cunha calidade de crédito non inferior á do Reino de España. O horizonte de investimento recomendado neste caso é de máis de tres anos e a súa cualificación de risco é medio-baixa ao estar na categoría 3 de 7. O cliente recibirá mediante reembolso obrigatorio unha porcentaxe bruta trimestral do 0,375 % (o 1,5 % anual) sobre o valor liquidativo da participación. Esta porcentaxe obterase mediante os cupóns da renda fixa, os dividendos recibidos da renda variable e os ingresos procedentes do investimento en derivados.
CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.