Gamma BBVA repartiment

Tot el que et cal saber d'aquests fons de repartiment dissenyats per rebre ingressos de forma periòdica

La gamma BBVA Repartiment va ser ideada per rendibilitzar inversions a llarg termini, al mateix temps que es perceben ingressos estables i recurrents, gràcies a uns repartiments (d'aquí el nom d'aquesta gamma) trimestrals no garantits.

En el curt termini els actius financers experimenten alts i baixos, encara que en el llarg termini la seva rendibilitat esperada sigui interessant. Però, a més, paguen dividends (cas dels actius de renda variable) o cupons (cas dels bons i altres actius de renda fixa) dels quals es pot disposar de forma periòdica i des del començament de la inversió.

Bàner superior calcula rendibilitat Bàner superior calcula rendibilitat
Treu partit al teu diners
Tria el fons d'inversió que s'adapti més bé a les teves necessitats.

En definitiva, perquè invertir a llarg termini amb l'objectiu de rendibilitzar els diners no significa haver de sacrificar la recurrència d'un ingrés, s'ha creat la gamma BBVA Repartiment.

Es tracta d'una gamma creada perquè no tots som iguals i la nostra tolerància al risc tampoc no ho és. Per això, té en compte opcions que combinen la inversió en diferents actius financers, tant de renda fixa com de renda variable, per reduir els riscos, com BBVA Mi Inversión RF Mixta (la més conservadora) o BBVA Mi Inversión Mixta, i d'altres per a clients dinàmics que inverteixen majoritàriament en borsa, com BBVA Mi Inversión Bolsa i BBVA Plan Dividendo Europa. Tots els fons que componen la gamma BBVA Repartiment estan gestionats per professionals amb una àmplia experiència en la matèria. I a més, aquesta gamma es beneficia dels avantatges fiscals dels fons d'inversió.

BBVA Plan Dividendo Europa

És un fons de renda variable internacional que inverteix almenys el 75% de la seva cartera en accions o instruments derivats de renda variable, principalment de mercats de l'OCDE. La resta s'inverteix en actius de renda fixa de països europeus o de l'OCDE amb una qualitat creditícia mínima igual a la d'Espanya. La cartera d'accions busca, sobretot, companyies destacades per la seva història de pagament de dividends o per la seva potencial millora en la política de retribució als seus accionistes. La seva inversió internacional significa que la cartera està diversificada tant per països com per divises. Aquest fons reparteix un dividend variable mitjançant el reemborsament obligatori de participacions dues vegades a l'any (31/01 i 31/07). L'horitzó d'inversió recomanat d'aquest fons de la gamma repartiment és d'entre tres i cinc anys. Està enfocat a inversors amb tolerància al risc alta, ja que té una qualificació de risc de 5 en una escala de l'1 al 7.

BBVA Mi Inversión Bolsa

Dins la gamma de fons de repartiment, BBVA Mi Inversión Bolsa té una cartera amb més del 75% destinat a renda variable internacional d'alta rendibilitat per dividends i en diferents monedes. Els partícips rebran reemborsaments trimestrals obligatoris de participacions per un import brut de l'1,5% (6% anual), sobre el valor liquidatiu de la participació. Aquest reemborsament s'aconsegueix gràcies al cobrament de dividends de les accions en cartera, a més de per allò que s'obté venent opcions de compra sobre les accions. El percentatge de cartera no invertida en accions té renda fixa, pública o privada, amb una qualitat creditícia mitjana o alta. Està en una escala 5 de 7 pel que fa a risc, per la qual cosa és una solució adequada per a inversors amb alta tolerància al risc.
Bàner central Bàner central
Cercador de fons
Coneix el catàleg de fons d'inversió de BBVA.

BBVA Mi Inversión Mixta

Com el seu propi nom indica, és un fons mixt que combina renda fixa i renda variable internacional amb una alta rendibilitat per dividend. En concret, entre el 40% i el 60% dels actius seran de renda variable, tant accions com instruments derivats, principalment procedents d'Europa. La resta s'inverteix en actius de renda fixa amb una qualitat creditícia igual o superior a la d'Espanya. Aquest fons podrà invertir en monedes diferents de l'euro. L'inversor rebrà, mitjançant un reemborsament obligatori de participacions, un percentatge del 0,75% brut trimestral (3% anual), que es correspon als dividends i cupons rebuts dels actius financers en cartera, a més dels ingressos que s'aconsegueixen mitjançant la venda de derivats. La seva qualificació de risc és mitjana; està qualificat amb un 4 sobre un màxim de 7.

BBVA Mi Inversión Renta Fija Mixta

Com a part de la gamma de Repartiment de BBVA, aquest és el fons recomanat per als inversors més conservadors, ja que es limita la inversió en actius de renda variable fins a un màxim de 30%. En total, entre un 5% i un 30% s'inverteix en actius de renda variable, principalment d'emissors europeus i amb una capitalització mitjana-alta, que destaquen per la seva política de distribució de dividends. La resta s'inverteix en actius de renda fixa, pública i privada, com lletres del Tresor, bons, obligacions o pagarés d'empreses, i principalment d'emissors europeus, amb una qualitat de crèdit no inferior a la del Regne d'Espanya. L'horitzó d'inversió recomanat en aquest cas és de més de tres anys i la seva qualificació de risc és mitjà-baix, a la categoria 3 de 7. El client rebrà, mitjançant reemborsament obligatori, un percentatge brut trimestral del 0,375% (l'1,5% anual) sobre el valor liquidatiu de la participació. Aquest percentatge s'obtindrà mitjançant els cupons de la renda fixa, els dividends rebuts de la renda variable i els ingressos procedents de la inversió en derivats.
CTA subinici fons CTA subinici fons
Fons d'inversió - També et podria interessar Fons d'inversió - També et podria interessar

També et podria interessar

  • Coneix les característiques, la tipologia i la descripció del que coneixem com a actius financers.
  • T'expliquem com funcionen els fons d'inversió i tot el que necessites saber per invertir els teus diners.
  • Risc reduït i rendibilitat coneguda per endavant són dues de les característiques de la inversió en renda fixa.
Fons d'inversió - Eines Fons d'inversió - Eines

Eines de fons d'inversió

  • El simulador de fons d'inversió de BBVA t'ajuda a conèixer la rendibilitat que podràs aconseguir amb els teus estalvis.
  • No saps quin fons d'inversió s'adapta millor a les teves necessitats? El nostre comparador t'ajudarà a triar la millor opció.
  • Troba el millor fons d'inversió on invertir els teus estalvis i comença a rendibilitzar els teus diners.
  • Calcula la rendibilitat d'una inversió d'una manera ràpida i senzilla amb la calculadora que posem al teu abast.