Que é o valor liquidativo dos fondos de investimento

Descobre un dos conceptos clave para coñecer o rendemento do teu investimento.
Na maioría das ocasións investir comporta certa incerteza e riscos. No caso dos fondos de investimento, a pesar de que a xestión se delega en profesionais, sempre é conveniente coñecer algúns conceptos básicos. Desta maneira, se queres aproveitar as grandes vantaxes deste produto financeiro, segue lendo para entender a relación entre fondos de investimento e valor liquidativo.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Como funciona un fondo de investimento?

Os fondos de investimento son Institucións de Investimento Colectivo (IIC), que unen as achegas de diversos investidores e xestionan este patrimonio no seu conxunto. Aos investidores dun fondo coñéceselles como partícipes, e cada unha das unidades nas que se divide o patrimonio denomínase participación. Con todo, os partícipes non compran participacións como ocorre coas accións na bolsa, senón que invisten a cantidade que consideran apropiada e, a partir desta cantidade, reciben o número de participacións correspondente.

A xestión dos activos do fondo está encomendada á entidade xestora, mentres que a custodia dos títulos é función da entidade depositaria, que tamén se encarga de supervisar á entidade xestora. Ambas entidades, aínda que poden pertencer a un mesmo grupo, deben ser independentes. A entidade xestora, pola súa banda, xestionará os distintos fondos axustándose á política de investimento de cada un deles, que determina en que tipo de activos, empresas e áreas xeográficas pode realizar os seus investimentos e, en definitiva, cal é o perfil de risco do fondo. Deste xeito, os partícipes poden avaliar o risco de cada fondo de investimento e elixir o que máis se adapta ás súas necesidades.

En que consiste o valor liquidativo dun fondo de investimento?

O valor liquidativo representa o valor ou prezo de cada participación dun fondo de investimento nun momento concreto. Polo xeral, a entidade xestora calcula e publica este valor diariamente, agás no caso dalgúns fondos especiais que pola súa natureza requiren que se calcule con distinta periodicidade. O valor liquidativo non é outra cousa que a división do patrimonio total do fondo entre o número de partícipes cos que esta conta nese momento. É, polo tanto, un cálculo neto, dado que no patrimonio do fondo descóntase diariamente a parte proporcional das comisións que soporta o fondo.

Cando un novo partícipe inviste nun fondo, o habitual é que non coñeza o número de participacións que vai obter co seu investimento ata que se calcula o valor liquidativo ao final do día. Os fondos de investimento publican esta información a unha hora determinada, dependendo dos mercados nos que invisten. Estes datos poden consultarse por Internet na páxina web da entidade xestora, ou nos boletíns das bolsas de valores.

Para que serve coñecer o valor liquidativo dun fondo de investimento?

O valor liquidativo dun fondo de investimento é unha información relevante, xa que permite coñecer en todo momento o valor actualizado do investimento realizado. Trátase dun dato que ofrece información sobre a rendibilidade do fondo e a evolución do investimento en comparación cos valores anteriores. Noutras palabras, serve para que o partícipe poida saber se está gañando ou perdendo diñeiro co seu investimento. Por outra banda, tamén é de gran utilidade para realizar un seguimento periódico do investimento . O valor liquidativo é ao fondo o que a cotización á acción. O resultado final do investimento dependerá do valor liquidativo de venda e do valor liquidativo de compra, en caso de haber unha única subscrición, ou o valor liquidativo medio de adquisición, en caso de haber varias achegas.
Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Outros factores para ter en conta

Aínda que o valor liquidativo proporciona unha información moi valiosa á hora de investir, non é a única información a considerar se se quere realizar un investimento rendible. Existen outros factores de gran importancia que poden ser determinantes para moitos investidores.

Ademais de coñecer a política de investimento do fondo, o futuro partícipe ha de ser consciente do seu propio perfil de risco e determinar claramente cal é o horizonte temporal do seu investimento. Ante un horizonte temporal reducido débese evitar asumir riscos. Horizontes temporais amplos convidan a asumir riscos en busca dunha rendibilidade superior. Outra das cuestións que deberán analizar os investidores é o importe mínimo inicial (IMI) do fondo, é dicir o importe mínimo necesario para realizar a primeira achega. Todo investidor debe estudar en profundidade tamén o documento de Datos Fundamentais para o Investidor (DFI) de cada fondo de investimento. Este inclúe información relativa ás cuestións anteriores, así como detalles sobre comisións e outros factores que poden afectar á rendibilidade do fondo.

Agora xa coñeces máis detalles sobre os fondos de investimento e a relevancia do seu valor liquidativo. En BBVA poñemos á túa disposición toda a información necesaria para que elixas o fondo de investimento que máis se adapta ás túas necesidades. Ofrecémosche unha ampla gama de fondos de investimento con condicións á medida de todo tipo de investidores. Visita bbva.es ou calquera oficina BBVA para coñecer todas as súas características.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.