Fondos de investimento ou plan de pensións, vantaxes e desvantaxes

Descubre cal é o tipo de investimento que mellor se adapta aos teus obxectivos.
Por mor da crecente preocupación arredor do futuro das pensións, cada vez son máis as persoas que se deciden a planificar a súa futura xubilación para asegurarse un retiro tranquilo. Con todo, a maioría dos particulares non contan cos coñecementos ou os medios necesarios para investir de forma directa en activos, polo que recorren a instrumentos de investimento colectivo, como fondos de investimento ou plans de pensións, dous dos vehículos de aforro máis populares entre os españois. Aínda que ambos os dous instrumentos poden parecer similares, cada un deles presenta aspectos específicos que poden resultar máis ou menos beneficiosos en función das características e obxectivos do investidor particular. Neste artigo, contámosche en detalle en que consisten as diferenzas entre ambos para que poidas tomar a decisión máis acertada á hora de elixir entre fondos de investimento ou plan de pensións.
Báner superior calcula rendibilidade Báner superior calcula rendibilidade
Saca partido ao teu diñeiro
Elixe o fondo de investimento que mellor se adapte ás túas necesidades.

Que é un fondo de investimento?

Os fondos de investimento son Institucións de Investimento Colectivo, son vehículos que unen o aforro de multitude de investidores co obxectivo de investilo de forma conxunta, de forma aliñada cunha política de investimento determinada, e co fin de maximizar a rendibilidade dentro sempre dos parámetros de risco aos que debe someterse. O investimento colectivo ofrece grandes vantaxes aos investidores respecto de o investimento directo. Entre elas, economías de escala, xestión profesionalizada, seguridade ou unha favorable fiscalidade que, entre outras cousas, permite traspasar o investimento entre fondos sen implicacións fiscais. Ademais, os fondos de investimento son produtos de elevada liquidez e é posible acceder a eles dende importes moi reducidos.

Que é un plan de pensións?

Un plan de pensións é un produto financeiro de aforro a longo prazo especialmente deseñado para canalizar o aforro para a xubilación Mediante os plans de pensións, os aforradores particulares realizan unha serie de achegas, periódicas ou puntuais, que serán investidas polos xestores do plan de acordo coa política de investimento previamente establecida e en busca da máxima rendibilidade. Dada a súa vocación de instrumento de aforro previsional a longo prazo, a liquidez destes produtos está restrinxida a unha serie de continxencias e supostos, como xubilación, incapacidade ou desemprego de longa duración. Con todo, dende o 1 de xaneiro de 2025 será posible rescatar aquelas participacións con polo menos 10 anos de antigüidade.

Fondos de investimento ou plan de pensións?

A principal diferenza entre os fondos de investimento e os plans de pensións radica na liquidez que ofrece cada un, é dicir, a capacidade dos particulares para transformar o seu investimento en diñeiro efectivo. Neste sentido, os fondos de investimento ofrecen unha liquidez moito maior que a dos plans de pensións, posto que os investidores teñen a posibilidade de rescatar o seu capital e o rendemento correspondente en calquera momento. No caso dos plans de pensións, os aforradores deben acceder á xubilación (xa sexa a idade ordinaria, anticipada ou diferida) antes de poder rescatar o seu investimento; Con todo, existen algúns supostos, como o falecemento do titular, situación de desemprego de longa duración ou incapacidade laboral permanente, nos que se permite a retirada anticipada do capital. Aínda que a falta de liquidez adóitase considerar unha desvantaxe, os investimentos en plans de pensións están destinados exclusivamente á xubilación do particular, polo que non ter acceso ao capital pode resultar moi beneficioso a longo prazo. A liquidez busca preservar a finalidade dos plans de pensións: que ese aforro sexa efectivamente destinado a xerar un capital ou unhas rendas na xubilación. En calquera caso, a liquidez dos plans de pensións verase incrementada dende 2025.

En termos de activos en que invisten, a filosofía é moi parecida. Os plans de pensións adscríbense a fondos de pensións, que serían o equivalente aos fondos de investimento. Existen diversos tipos de plans e fondos de investimento en función da súa política de investimento e configurando unha ampla gama dende os máis conservadores ata os máis decididos. En ambos os dous casos, trátase de carteiras diversificadas en múltiples activos, co obxectivo de minimizar os riscos.

No ámbito fiscal, tanto os fondos de investimento como os plans de pensións ofrecen unha vantaxe fundamental: en ambos os dous casos, os particulares teñen a posibilidade de realizar traspasos entre plans ou entre fondos sen impacto fiscal algún. Por outra banda, é posible realizar traspasos de plans de pensións a produtos de previsión equiparable, como por exemplo plans de previsión asegurados. Ademais, no caso dos plans de pensións, as achegas realizadas polo contribuínte desgravan, con certos límites, no IRPF, reducindo a base impoñible e por tanto, ofrecendo un interesante aforro fiscal que dependerá do tipo marxinal do contribuínte. Finalmente, á hora de rescatar o investimento, os fondos obtidos mediante os plans de pensións tributan como rendementos de traballo, mentres que os fondos de investimento tributarán como ganancia ou perda patrimonial na base do aforro.

Báner central Báner central
Buscador de fondos
Coñece o catálogo de fondos de investimento do BBVA.

Por último, cabe mencionar que as achegas aos plans de pensións están limitadas a 8000 euros anuais, o cal pode supoñer unha desvantaxe para aqueles particulares que conten cun patrimonio elevado. Os fondos de investimento, en cambio, ofrecen a posibilidade de realizar achegas de capital de maneira ilimitada. Neste sentido, os fondos son un bo complemento dos plans para canalizar o exceso de aforro que non se pode destinar a plans de pensións.

Aínda non sabes cal é a mellor opción para empezar a sacar rendibilidade aos teus aforros? En BBVA axudámosche. Na nosa páxina web poderás atopar información detallada sobre cada un dos instrumentos de aforro e investimento que poñemos a disposición dos nosos clientes. Ademais, podes utilizar a nosa ferramenta de simulación de plans de pensións ou o buscador de fondos de investimento para comparar os produtos que che interesan e elixir o que mellor se adapte ao teu perfil e aos teus obxectivos.

CTA subhome fondos CTA subhome fondos
Fondos de investimento - Tamén che podería interesar Fondos de investimento - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Coñece as características, tipoloxía e descrición daquilo que coñecemos como activos financeiros.
  • Explicámosche como funcionan os fondos de investimento e todo o que necesitas saber para investir o teu diñeiro.
  • Dúas das características do investimento en renda fixa son o risco reducido e a rendibilidade coñecida de antemán.
Fondos de investimento - Ferramentas Fondos de investimento - Ferramentas

Ferramentas de fondos de investimento

  • O simulador de fondos de investimento do BBVA axúdache a coñecer a rendibilidade que poderás conseguir cos teus aforros.
  • Non sabes que fondo de investimento se adapta mellor ás túas necesidades? O noso comparador axudarache a elixir a mellor opción.
  • Encontra o mellor fondo de investimento onde investir os teus aforros e comeza a rendibilizar o teu diñeiro.
  • Calcula a rendibilidade dun investimento dun modo rápido e sinxelo coa calculadora que pomos ao teu alcance.