Que acontece se un banco compra outro banco

Son frecuentes no sector bancario as fusións e adquisicións entre entidades financeiras

Moitos clientes fanse esta pregunta cando o seu banco é comprado por outro banco, e máis concretamente canto ás súas condicións como clientes, aos produtos financeiros que teñen contratados e á forma de relacionarse co seu antigo e novo banco: oficinas, caixeiros, transferencias, uso da app ou páxina web, etc.

Estas son algunhas das preguntas máis comúns que pretendemos resolver:

Báner superior Contas sen comisións Báner superior Contas sen comisións

Coñece a Conta En liña sen Comisións

1. Perdo o meu número de conta actual? Cambian a numeración e o IBAN?

É posible que si cambie o teu número de conta, aínda que por iso non debes ter ningún tipo de problema cos recibos que teñas domiciliados ou calquera tipo de ingreso recorrente que poidan realizarche (pagamento de nómina ou outro tipo de ingresos).

En caso de producirse un cambio de número de conta, a entidade financeira ten a obriga de notificalo con polo menos dous meses de antelación e de encargarse de todos os trámites asociados: redomiciliación de recibos, ingresos frecuentes, aboamentos de xuros, etc.

Este cambio adoita responder máis a unha cuestión organizativa e administrativa do banco que absorbe ou compra outra entidade financeira, xa que toda a numeración da devandita entidade réxese baixo uns díxitos concretos. Estes utilízanse para identificar a entidade financeira de orixe en moitos trámites asociados a movementos de diñeiro.

2. Son válidas as tarxetas do meu antigo banco? Pódoas seguir utilizando?

A tarxeta de débito ou crédito asociada ao teu número de conta pode ser substituída por unha nova e non debería supor ningún custo adicional para o cliente.

En calquera caso, a substitución dunha tarxeta adoita estar asociada á caducidade desta e non tanto ao banco emisor. Isto significa que pode darse o caso de clientes que utilicen a tarxeta do seu banco de orixe, asociada ao seu novo número de conta, ata que o seu “novo” banco substitúa a devandita tarxeta polos diferentes motivos anteriormente citados.

3. Cambian as condicións das contas, depósitos, hipotecas ou outros produtos financeiros que teña contratados?

A fusión dun banco con outro non implica necesariamente o cambio das condicións dos produtos bancarios; é dicir, coa fusión, as condicións nos produtos seguirán sendo as mesmas. Iso si, do mesmo xeito que antes da fusión, estas poderán ser modificadas de mutuo acordo entre o banco e o cliente ou unilateralmente polo banco respectando o prazo legal de aviso previo (1 ou 2 meses, dependendo do produto de que se trate).

Báner central Non comisións Báner central Non comisións

0 € en comisións pola túa conta e tarxeta.

Coñece a Conta En liña sen Comisións

4. Podo acudir e utilizar as oficinas e os caixeiros do meu “novo” banco?

Coa fusión ou adquisición de entidades financeiras adoitan producirse cambios nas sucursais, ben por peches, remodelacións ou recolocacións. En calquera caso, a entidade financeira adoita comunicar aos seus clientes a situación da súa nova oficina e a dispoñibilidade dos xestores comerciais.

Ademais, unha vez realizada a integración entre bancos, os clientes que se incorporan á nova entidade, poden utilizar os caixeiros e oficinas do seu “novo” banco para realizar operacións frecuentes: retirada e ingreso de diñeiro en caixeiros, consulta de saldos, etc.

CTA Faite cliente CTA Faite cliente
Contas - Tamén che podería interesar Contas - Tamén che podería interesar

Tamén che podería interesar

  • Axudan a identificar o banco receptor dunha transferencia, garantindo a seguridade do proceso.
  • Puxemos á túa disposición varias funcionalidades en liña que farán máis sinxelas as túas xestións esteas onde esteas.
  • O tempo que tarda en facerse unha transferencia varía. Explicámosche todo o que envolve a esta operación bancaria.
Contas - Ferramentas Contas - Ferramentas

Ferramentas de contas