Rendibilidade bolsista

Diferenza positiva ou negativa anual entre a cotización ao peche de dous exercicios consecutivos máis os dividendos e beneficios por ampliacións de capital producido no período.