Rendibilitat borsari

Diferència positiva o negativa anual entre la cotització al tancament de dos exercicis consecutius més els dividends i beneficis per ampliacions de capital produïts en el període.