Burtsako errentagarritasuna

Diferentzia positibo edo ezetz urteko sartu la kotizazio al itxi bi elkarren segidako ariketatako gehiago lo dibidendu eta onura por handitze produzitutako kapitalaren en el aldi.