Renda variable

Valor mobiliario cuxa rendibilidade depende de diversos factores ligados fundamentalmente aos beneficios e expectativas da sociedade emisora.