Renda variable

Valor mobiliari la rendibilitat del qual depèn de diversos factors lligats fonamentalment als beneficis i a les expectatives de la societat emissora.