Errenta aldakorra

Balio higigarria, zeinaren errentagarritasuna sozietate jaulkitzailearen irabazi eta itxaropenei lotutako faktoreen araberakoa den.