Referencia de rexistro (RR)

Código de identificación dun valor no sistema de representación por anotacións en conta.