Erregistroko erreferentzia

Balio baten identifikazio-kodea kontuko idatzoharren araberako ordezkapen-sisteman.