Ratio prezo/cash-flow

Relación entre a cotización dunha acción e o cash-flow (beneficio neto máis amortizacións) por acción.