Prezio-ratioa/cash-flow

Akzio baten kotizazioaren eta cash-flowaren (etekin garbia gehi amortizazioak) arteko harremana.