Rango dinámico

É a máxima variación, en porcentaxe, que pode existir entre dúas ordes consecutivas, é dicir, entre o prezo dinámico e o prezo de execución da seguinte orde. Calcúlase para cada valor, tendo en conta a volatilidade das variacións de prezos de cada valor durante a sesión. Por definición, o rango dinámico é menor que o estático. Utilízanse unhas bandas estandarizadas do 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %, 3,5 %, 4 % e 8 %.