Quitación

Quitación é un convenio que un debedor asina cun ou varios acredores e, a través del, o debedor comprométese a pagar unha parte da súa débeda ao acredor mentres este renuncia ao seu dereito sobre o resto. Mediante este acordo soluciónanse situacións de falta de pagamento por insolvencia do debedor e o acredor asegura o cobramento dunha parte da débeda.

Non existe un criterio que determine o alcance das quitacións, dependerá da situación do debedor, do alcance da débeda e, como en todo acordo, do acordo entre as partes ao respecto.

Tamén che podería interesar