Kita

Quita hitzarmen bat da, eta zordunak hartzekodun batekin edo gehiagorekin sinatzen du. Haren bidez, zordunak hitzematen du zorraren zati bat ordainduko diola hartzekodunari, eta hartzekodunak, bestalde, uko egiten dio zorraren gainerakoari dagokionez duen eskubideari. Hitzarmen honen bidez, zordunaren kaudimengabezia dela medio zorrak ordaindu gabe geratzea saihesten da, eta hartzekodunak ziurtatu egiten du zorraren zati bat jasoko duela.

Ez dago irizpide bat quitaren ahalmena zehazteko; hainbat faktoreren arabera dago: zordunaren egoera, zorraren zenbaterainokoa eta, hitzarmen guztietan bezala, bi alderdiek adosten dutenaren arabera.

Honek ere interesatu zaitzake

  • Egi bihurtu zure proiektuak. Eskatu 75.000 €-ra arteko zenbatekoa 3 minutu baino gutxiagoan.
  • Autoz aldatu nahi baduzu, erraza da BBVArekin. Eskatu 75.000 €-raino 3 minutu baino gutxiagoan eta 8 urterainoko epearekin.