Punto básico

É a centésima parte dun 1 %, é dicir, un 0,01 %. Utilízase para indicar as variacións nos tipos de xuro (os puntos básicos súmanse ou réstanse ao tipo de referencia): por exemplo, se os tipos pasan do 2 % ao 2,25 %, dise que aumentaron en 25 puntos básicos.