Punt bàsic

És la centena part d'un 1%, és a dir, un 0,01%. S'utilitza per indicar les variacions en els tipus d'interès (els punts bàsics se sumen o resten al tipus de referència): per exemple, si els tipus passen del 2% al 2,25%, es diu que han augmentat en 25 punts bàsics.