Out of money

Situación dunha opción, en que o prezo de exercicio é superior ao prezo de mercado do subxacente nunha opción call, e inferior nunha put. Carecen de valor intrínseco. Este concepto e outros relacionados explícanse con máis detalle na sección Tipos de opcións.