Out of money

Aukera baten egoera da, non ariketa prezioa call aukera batean azpikoaren merkatuko prezioa baino altuagoa baita, eta put aukera batean baino txikiagoa. Ez dute berezko baliorik. Kontzeptu hau eta erlazionatutakoak zehatzago azaltzen dira Aukera motak atalean.