Out of money

Situació d'una opció, en què el preu d'exercici és superior al preu de mercat del subjacent en una opció call, i inferior en una put. No tenen valor intrínsec. Aquest concepte i altres de relacionats s'expliquen amb més detall a la secció Tipus d'opcions.