Mercado continuo

Sistema informatizado de contratación, que en xeral permite a negociación dos principais valores cotizados na Bolsa española, de forma ininterrompida, durante un amplo horario preestablecido. Ver Sistema de Interconexión Bolsista Español, SIBE.