Mercat continu

Sistema informatitzat de contractació, que en general permet la negociació dels principals valors cotitzats a la Borsa espanyola, de forma ininterrompuda, durant un ampli horari preestablert. Vegeu Sistema d'Interconnexió Borsària Espanyol, SIBE.