Meefclear

Entidade rexida por MEFF Renda Fixa, actúa como Cámara de Contrapartida Central para as operacións sobre valores de renda fixa. O seu principal obxectivo é eliminar o risco de contrapartida na negociación de repos e contado de débeda pública española, actuando como comprador fronte ao vendedor, e como vendedor fronte ao comprador en todas as operacións que se rexistran nela.