Meefclear

Entitat regida pel MEFF renda fixa, actua com a càmera de contrapartida central per a les operacions sobre valors de renda fixa. El seu principal objectiu és eliminar el risc de contrapartida en la negociació d'operacions amb pacte de recompra (repos) i comptat de deute públic espanyol, actuant com a comprador davant el venedor, i com a venedor davant el comprador en totes les operacions que s'hi registren.