Hipoteca multidivisa

Este tipo de préstamo hipotecario permite pagar as cotas da hipoteca nunha divisa diferente á do país, que para o caso de España é o euro. Así, no momento de contratar unha hipoteca multidivisa pásase de ter como índice de referencia o euríbor a outro, que adoita ser o líbor, e que estará asociado a unha divisa diferente –ien, dólar, franco suízo, etc. Deste xeito, estaremos pagando a nosa hipoteca con outra moeda.

A principal consecuencia deste cambio de índice de referencia ten que ver co custo total do préstamo, así como o das cotas mensuais, trimestrais ou anuais. Do mesmo xeito que ocorre co euríbor, o libor e a moeda coa que o asociásemos evolucionan co tempo, polo que se poden dar subidas que encarezan o noso préstamo hipotecario ou, pola contra, baixadas que o abaraten. Neste sentido, o que condiciona o custo do préstamo será a “fortaleza” ou “debilidade” da moeda escollida fronte ao euro.

Ao estar suxeito ao mercado de divisas, este tipo de préstamo ten unha alta variabilidade no custo final do préstamo e na contía das cotas.

Este tipo de produto hipotecario está especialmente formulado para clientes cun amplo coñecemento financeiro, xa que o seu funcionamento é algo máis complexo que o dunha hipoteca convencional de acordo co euríbor.

Tamén che podería interesar