Hipoteca multidivisa

Aquest tipus de préstec hipotecari permet pagar les quotes de la hipoteca en una divisa diferent de la del país, que per al cas d'Espanya és l'euro. Així, en el moment de contractar una hipoteca multidivisa, es passa de tenir com a índex de referència l'euríbor a un altre, que sol ser el LIBOR, i que estarà associat a una divisa diferent –ien, dòlar, franc suís, etc.–. D'aquesta manera, estarem pagant la nostra hipoteca amb una altra moneda.

La principal conseqüència d'aquest canvi d'índex de referència té a veure amb el cost total del préstec, així com el de les quotes mensuals, trimestrals o anuals. Igual que passa amb l'euríbor, el líbor i la moneda amb què l'hàgim associat evolucionen amb el temps, per la qual cosa es poden donar pujades que encareixin el nostre préstec hipotecari o, al contrari, baixades que l'abarateixin. En aquest sentit, el que condiciona el cost del préstec és la “fortalesa” o “debilitat” de la moneda escollida respecte a l'euro.

En estar subjecte al mercat de divises, aquest tipus de préstec té una alta variabilitat en el cost final del préstec i en la quantia de les quotes.

Aquest tipus de producte hipotecari està especialment plantejat per a clients amb un ampli coneixement financer, ja que el seu funcionament és una mica més complex que el d'una hipoteca convencional basada en l'euríbor.

També et podria interessar