Ganancia de capital

Existe ganancia de capital cando o prezo de venda dun activo financeiro é superior ao prezo de compra.