Kapital irabazia

Kapital irabazia dago aktibo finantzario baten salmenta prezioa erosketa prezioa baino handiago denean.