Fondos de renda variable mixta

A maior parte do seu patrimonio invístese en renda variable e o resto en títulos de renda fixa.