Errenta aldakor mistoko funtsak

Bere ondarearen zati gehiena errenta aldakorrean inbertitzen da eta gainerakoa errenta finkoko tituluetan.