Fons de renda variable mixta

Bona part del seu patrimoni s'inverteix en renda variable i la resta, en títols de renda fixa.