Fondos de renda fixa mixta

Nestes fondos a maior parte do seu patrimonio invístese en renda fixa (letras, obrigas, bonos) e o resto colócase en accións. Apóstase, pois, polos dous mercados e as súas ganancias dependerán da evolución dos prezos tanto da renda fixa coma das accións.