Errenta finko mistoko funtsak

Funts horietan errenta finkoan (letrak, obligazioak, bonuak) inbertitzen da ondarearen zati gehiena eta gainerakoa akzioetan jartzen da. Beraz, bi merkaturen alde egiten da eta irabaziak bai errenta finkoko prezioen bai akzioek izaten dituztenen mende egongo dira.