Fons de renda fixa mixta

En aquests fons, bona part del seu patrimoni s'inverteix en renda fixa (lletres, obligacions, bons) i la resta es col·loca en accions. S'aposta, ja que, pels dos mercats i els seus guanys dependran de l'evolució dels preus tant de la renda fixa com de les accions.