Data de reembolso

Data en que un emisor está obrigado a pagar o principal e os xuros acumulados dun título ao seu posuidor.