Diru-itzultze data

Data honetan bat igorle dago derrigortuta a ordaindu el nagusi eta lo interes metatuta de bat titulu bere sardeskara.