Data de reemborsament

Data en què un emissor està obligat a pagar el principal i els interessos acumulats d'un títol al seu tenidor.